नेपाल सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

औषधि ब्यवस्था विभागको

 

औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यन्वयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/०३/२१ गतेको निर्णयानुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ६५ संख्या १२ मिति २०७२/०४/१८ प्रकाशित तोकिएको औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्यको कार्यन्वयन भएको व्यहोरा अवगत नै छ ׀ मिति २०७३ पुस मसान्तपछि सम्पूर्ण औषधिहरूको तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य अनुसारनै बिक्रि वितरण गर्नहुन सम्पूर्ण सरोकारवाला औषधि उत्पादक, पैठारीकर्ता, खुद्रा तथा थोक बिक्रेता एबं उपभोक्ताहरुको जानकारीको लागि अनुरोध छ ׀ साथै तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्दा बढी मुल्यमा औषधिको उत्पादन, पैठारी तथा बिक्रि वितरण गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ׀ ׀