नेपाल सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

औषधि ब्यवस्था विभागको

 

औषधिको बिशेष सिफारिस सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ लागू गरिएको बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

मिति २०७४/०२/१८ को नेपाल सरकार (मा मन्त्रि स्तरीय) को निर्णयानुसार स्वीकृत “औषधिको बिशेष सिफारिस सम्बन्धि कार्यविधि २०७४” मिति २०७४/०३/०१ देखि लागु हुने गरि जारी भएको व्यहोरा मिति २०७४/०२/२६ को विभागीय निर्णयानुसार सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीको अनुरोध छ ׀ ׀

औषधिको बिशेष सिफारिस सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ को लागि यहाँ CLICK गर्नु होला