औषधिको बिशेष सिफारिस सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ लागू गरिएको बारे अत्यन्त जरुरि सूचना PMS Software Training सम्बन्धि सूचना सेवा करार को नतिजा प्रकासन सम्बन्धि सूचना करार सेवाको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यन्वयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Veterinary Training Result 2073 औषधि बिक्री प्रबर्धन संन्हिता-२०७३ औषधि फिर्ता (RECALL) गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता २०७२ लागु गरिएको बारे अत्यन्त जरुरि सूचना औषधी उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता,२०७२ औषधिको लेबुल सम्बन्धमा सूचना Ethical criteria for Medicinal Drug Promotion सम्बन्धमा सूचना नियमन प्रायोजनका लागि औषधी परिक्षण प्रतिबेदन सम्बन्धि सुचना औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यन्वयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ Notice on Online Registration Mifepristone / Misoprostol Combipack को प्रयोग/विक्रि वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Status of GMP of Domestic Pharmaceutical Industries प्रेस विज्ञप्ति --मितिः २०७२।०७।२० औषधिको अभाब सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना फार्मेसी दर्ता प्रक्रिया ONLINE गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना नयाँ फार्मेसी पसल दर्ता गर्ने तरिका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) निर्धारण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना औषधिको बिज्ञापन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना औषधिका लेबलमा अनाबश्यक चित्रहरु हटाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचनापुराना समाचारहारु